nagrody/awards

   

nagrody i wyróżnienia:

2018, wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o budynek ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu
2017, II nagroda w konkursie na opracowanie koncpecji zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie
2016, II nagroda w konkursie na wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku przedszkola samorządowego zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej
2016, I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Kwatery I Założenia Pałacowo-Parkowego w Jarocinie na cele rekreacyjno-kulturlane wraz z amfiteatrem
2015, II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki oraz rozbudowy budynku szkoły w Świnoujściu.
2015, I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przedszkola samorządowego w miejscowości Mroczeń, gmina Baranów
2015, II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynków istniejących i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego celem utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim.
2014, I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji hali sportowej przy SP9 w Ostrowie Wielkopolskim
2014, I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji przedszkola integracyjnego w Ostrowie Wielkopolskim
2012, I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji sali gimnastycznej w technologii pasywnej i energooszczędnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Technicznych w Turku.
2011, wyróżnienie w konkursie na opracowanie urbanistyczno – architektonicznego projektu osiedla mieszkaniowego na ul. Karpiej w Poznaniu.
2010, III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Ostrowieckiego Browaru Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2009, wyróżnienie honorowe w konkursie na zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Świt, Grochowska i Bukowska w Poznaniu
2009, II nagroda w konkursie na opracowanie urbanistyczno – architektonicznego projektu koncepcyjnego rejonu między ulicami: Szyperską, Estkowskiego, Garbarami i Piaskową w Poznaniu
2007, zakwalifikowany do finalistów konkursu âÂ?žthe radical radiators of the future? organizowanego przez Design Boom („pleasure bed”)
2005, honorowe wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie Chwaliszewa i starego koryta Warty w Poznaniu zorganizowanym przez miasto Poznań
2005, zakwalifikowany do finalistów konkursu „Beck`s outlet” organizowanego przez Design Boom  (?beck cave?)
2004, II miejsce (I nie przyznano) w konkursie na zagospodarowanie rynku w Bornym Sulinowie
2004, I miejsce w konkursie ?Light of tomorrow? organizowanym przez firmę Velux. (The caleidoscope wall), (etap na macierzystej uczelni)
2004, II miejsce w konkursie ?Light of tomorrow? organizowanym przez firmę Velux. (The daylight stream system), (etap na macierzystej uczelni)
2004, wyróżnienie w konkursie organizowanym przez firmę artefe „Zaprojektuj dla Nas to Coś ”
2004, wyróżnienie w konkursie im. Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną. (?Stara cegielnia?)
2003, wyróżnienie w konkursie im. Czarneckiego na najlepszą pracę semestralną. (?Berdychowo – koncepcja zagospodarowania?)

________________________________________________________________________

awards & mentions:

2018, honorable mention in a concept competition ‚extension of WCO hospital in Poznan (ambulatory building)’
2017, 2nd prize in a concept competition ‚site plan of open air children’s playground’ in Międzychód
2016, 2nd prize in a concept competition ‚Kindergarten in Ostrow Wielkopolski near Kujawska street’
2016, 1st prize in a concept competition ‚site plan of a part of the city park with green amphitheater in Jarocin’
2015, 2nd prize in a concept competition ‚complex of sports facilities at the Centre for Vocational Education and Tourism and the extension of the school building in Świnoujście’.
2015, 1st prize in a concept competition ‚Kindergarten in Mroczeń’
2015, 2nd prize in a concept competition ‚Practical Training Centre in Ostrow Wielkopolski’.
2014, 1st prize in a concept competition ‚Sports Hall in Ostrow Wielkopolski’.
2014, 1st prize in a concept competition ‚Inclusive Kindergarten in Ostrow Wielkopolski’.
2012, 1st prize in a concept competition ‚passive gim building for Zespół Szkół Technicznych in Turek’
2011, mention in a competition for ‚architectural & urban project of housing estate on Karpia street in Poznan’.
2010, 3rd prize in ‚architectural and urban studies concept project of Ostrowiecki Browar Kultury in Ostrowiec Świętokrzyski’.
2009, honorable mention in arrangment plan between Świt, Grochowska and Bukowska street in Poznan competition
2009, 2nd prize in ‚architectural and urban studies concept project of Szyperska, Estkowskiego, Garbary and Piaskowa streets area in Poznań’.
2007, honorable mention in ‚the radical radiators of the future’  competition organized by designboom.com  (‚pleasure bed’)
2005, honorable mention in ‚concept of development Chwaliszewo district’ competition organized by Poznań city
2005, honorable mention in „Beck`s outlet” competition organized by designboom.com  (?beck cave?)
2004, 2nd prize in a competition for ?architectural and urban concept of development of the town square? organized by the town of Borne Sulinowo
2004, Ist prize in ?Light of tomorrow? competition organized by Velux company. (The caleidoscope wall), (Technical University of Poznan stage)
2004, IInd prize in ?Light of tomorrow? competition organized by Velux company. (The daylight stream system), (Technical University of Poznan stage)
2004, mention in „Design This Sometching for Us” competition organized by artefe company
2004, mention in Czarnecki competition for the best semestrial work. (?Old brick-yard?)
2003, mention in Czarnecki competition for the best semestrial work. (?Berdychowo? developing plan of Berdychowo district?)

(c) 2009- 2020 studioWarsztat | powered by WP with Barecity modified by studioWarsztat