Pasywna sala gimnastyczna w Tarnowie (ZSO2)

Projekt sali gimnastycznej w technologii pasywnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie. Na etapie projektowym spełniono wymagania dla budynku pasywnego: roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji wyniosło < 15 kWh/m2*rok, a wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP wyniósł < 120kWh/(m2*a) [uzyskano: 101kWh/(m2*a)]. Na etapie projektu wykonawczego uzyskano opinię MCBE (Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego) w zakresie spełnienia wymogów, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa, aby wybudowany na jej podstawie budynek mógł otrzymać certyfikat budynku pasywnego.

(etapy projektu za które odpowiadamy: niezbędne modyfikacje koncepcji* dostosowujące wstępny projekt koncepcyjny do wymogów budynków pasywnych, znaczące zmiany w układzie funkcjonalnym budynku, wielobranżowy projekt budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy)
*koncepcja narzucona przez Zamawiającego z zakresie: bryły, formy i kolorystyki budynku, sporządzona przez pracownię AKKA.

Dokumentacja projektowa sporządzona dla Przedsiębiorstwa Budowlanego Imbud z Tarnowa (Generalny Wykonawca sali). Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa.

tarnow_ZSO2_studioWarsztat02

(more…)

(c) 2009- 2020 studioWarsztat | powered by WP with Barecity modified by studioWarsztat